Centro Príncipe

Curso de Habilidades sociolaborais para a búsqueda de emprego online

Hoxe o noso alumnado participou no curso “Habilidades sociolaborais para a búsqueda de emprego”, onde aprenderon como desenvolverse no mundo laboral.